EU logo
Praha logo

Pražský voucher

V roce 2021 získala firma ATRYX, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. Č. Cz.07.1.02/0.0/16_025/0000605).

Podpora byla mířena na účast firmy ATRYX, s.r.o. na projektu „Rozšíření a inovace portfolia materiálů a použití environmentálně šetrnějších materiálů“ v Praze za účelem efektivnější protikorozní ochrany v oblasti dopravní infrastruktury. Očekávaným výstupem je schválení zvolených nátěrových systémů pro dopravní stavby.

Projekt „Rozšíření a inovace portfolia materiálů a použití environmentálně šetrnějších materiálů“ je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte nás

Přidejte se k spokojeným zákazníkům společnosti. Obraťte se na nás prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře