• Nátěrové hmoty ATRYX, s.r.o.
  NÁTĚROVÉ HMOTY
  A
  T
  R
  Y
  X
  ,
  S
  R
  O
Nabídka

Prodej nátěrových hmot JOTUN PAINTS Prodej nátěrových hmot Nor-maali OY Technický servis

Společnost ATRYX, s.r.o. je dovozcem nátěrových hmot firem JOTUN PAINTS(Norsko) a Nor-maali OY (Fi) do ČR. Vedle vlastních dodávek nátěrových hmot dále poskytujeme našim zákazníkům technický servis, zahrnující např. zpracování technických, cenových nabídek a technologického postupu zhotovení nátěrového systému, technický dozor a školení pracovníků provádějících nátěry, apod.

Z našeho skladu na adrese provozovny, vybaveného m.j. zařízením pro míchání odstínů (podle RAL, NCS, BSC, DB) jsme schopni velmi rychle dodat, s výjimkou specielních hmot s kratší dobou skladovatelnosti, potřebné množství nátěrových hmot.

FCC Kralupy

Investor: Česká Rafinérská
Systém: ESi(Zn)EPPUR 300/3 FeSa2,5
Realizace: 2000

FCC Kralupy

Obnova ONS vnitřního povrchu ocelového kouřovodu

Investor: Teplárna Strakonice
Systém: VES 1200/2 FeSa2,5
Realizace: 2002

Obnova ONS vnitřního povrchu ocelového kouřovodu
ONS OK železničního mostu Skrochovice

ONS OK železničního mostu Skrochovice

Investor: ČD
Systém: EP(Zn)EPPUR 240/3 FeSa2,5
Realizace: 1997

Obnova nátěru servisní lodi

Obnova nátěru servisní lodi "František"

Investor: Povodí Vltavy, a.s.
Systém: Im1: EP 300/2 FeZnAl C5-I: EP 350/2 FeSa2,5
Realizace: 1998

Všechny reference

Prohlídnete si výběr zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli.

Kontaktujte nás

Přidejte se k spokojeným zákazníkům společnosti. Obraťte se na nás prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře