• Nátěrové hmoty ATRYX, s.r.o.
  NÁTĚROVÉ HMOTY
  A
  T
  R
  Y
  X
  ,
  S
  R
  O
Nabídka

Prodej nátěrových hmot JOTUN PAINTS Prodej nátěrových hmot Nor-maali OY Technický servis

Společnost ATRYX, s.r.o. je dovozcem nátěrových hmot firem JOTUN PAINTS(Norsko) a Nor-maali OY (Fi) do ČR. Vedle vlastních dodávek nátěrových hmot dále poskytujeme našim zákazníkům technický servis, zahrnující např. zpracování technických, cenových nabídek a technologického postupu zhotovení nátěrového systému, technický dozor a školení pracovníků provádějících nátěry, apod.

Z našeho skladu na adrese provozovny, vybaveného m.j. zařízením pro míchání odstínů (podle RAL, NCS, BSC, DB) jsme schopni velmi rychle dodat, s výjimkou specielních hmot s kratší dobou skladovatelnosti, potřebné množství nátěrových hmot.

Malé vodní elektrárny

Investor: Mavel, a.s. Benešov, OSZ Adamov, ČKD, Turbotechnika, ČKD Blansko
Systém: Im1: EP 350/2 FeSa2,5, C5-I: EPPUR 350/3 FeSa2,5
Realizace: Od r. 1995

Obnova silničního mostu Dobříčany

Investor: TSK Louny
Systém: EPPUR 300/3 FeSa2,5
Realizace: 1998

PKO vnitřní nosné OK včetně doplňků

Investor: PETRA AQUA Velké Přílepy
Systém: EP 160/2 FePSt3
Realizace: 2013

Nádrže na hydraulický olej

Investor: STATOIL
Systém: EP(Zn)EPPUR 310/3 FeSa21/2
Realizace: 2010-2014

Všechny reference

Prohlídnete si výběr zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli.

Kontaktujte nás

Přidejte se k spokojeným zákazníkům společnosti. Obraťte se na nás prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře