• Nátěrové hmoty ATRYX, s.r.o.
  NÁTĚROVÉ HMOTY
  A
  T
  R
  Y
  X
  ,
  S
  R
  O
Nabídka

Prodej nátěrových hmot JOTUN PAINTS Prodej nátěrových hmot Nor-maali OY Technický servis

Společnost ATRYX, s.r.o. je dovozcem nátěrových hmot firem JOTUN PAINTS(Norsko) a Nor-maali OY (Fi) do ČR. Vedle vlastních dodávek nátěrových hmot dále poskytujeme našim zákazníkům technický servis, zahrnující např. zpracování technických, cenových nabídek a technologického postupu zhotovení nátěrového systému, technický dozor a školení pracovníků provádějících nátěry, apod.

Z našeho skladu na adrese provozovny, vybaveného m.j. zařízením pro míchání odstínů (podle RAL, NCS, BSC, DB) jsme schopni velmi rychle dodat, s výjimkou specielních hmot s kratší dobou skladovatelnosti, potřebné množství nátěrových hmot.

Protikorozní ochrana technologické mostovky VD Přísečnice

Investor: Povodí Ohře, a.s.
Systém: EPPUR 300/3 FeSa2,5
Realizace: 2000

Průtah Vítkovicemi - ONS protihlukových stěn a zábradlí

Investor: TSK Ostrava
Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5
Realizace: 2000

Přístav osobních lodí Praha

Investor: Zakládání staveb Praha, Hydrotechnik, Praha, Montážní a výrobní sdružení Mělník
Systém: EPPUR 300/3 FeZnAl
Realizace: 2008

Obnova silničního mostu Dobříčany

Investor: TSK Louny
Systém: EPPUR 300/3 FeSa2,5
Realizace: 1998

Všechny reference

Prohlídnete si výběr zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli.

Kontaktujte nás

Přidejte se k spokojeným zákazníkům společnosti. Obraťte se na nás prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře