Základní vlastnosti a použití jednotlivých typů nátěrových

 

Typy nátěrových hmot
Symboly pro vlastnost:
výborná
dobrá
nevyhovující
- není důležitá
Stálost lesku -
Stálost barevného odstínu - - -

 

Odolnost 1)

Trvalý/střídavý ponor
Atm.srážky, kondenzace
Rozpouštědla - ponor
Rozpouštědla - oplach
Anorg. kyseliny
Anorg. kyseliny -oplach
Hydroxidy
Hydroxidy - oplach

 

Odolnost suché teplotě

60°C až 70°C
70°C až 120°C
120°C až 150°C
> 150°C

 

Odolnost vlhké teplotě 2)

35°C až 40°C
40°C až 60°C
60°C až 80°C
> 80°C

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti

Odolnost oděru
Odolnost proti úderu
Pružnost
Tvrdost

 

Způsob aplikace

Štětec
Váleček
Vysokotlaké stříkání

1), 2) bližší údaje o chemické odolnost viz Resistenční listy produktů