Kalkulace spotřeby nátěrových hmot a materiálových nákladů

Tloušťka mokré vrstvy WFT = (100 * DFT)/CS mikrometr
Tloušťka suché vrstvy DFT = (WFT * CS)/100 mikrometr
Teoretická vydatnost SRT = (10 * CS)/DFT m2/litr
Praktická vydatnost SRP = SRT * LF = (10 * CS * LF) /DFT m2/litr
Teoretická spotřeba nátěrové hmoty PCT = (DFT * A)/(10 * CS) litr
Praktická spotřeba nátěrové hmoty PCP = PCT/LF = (DFT * A)/(10 * CS. LF) litr
Teoretické náklady CT = (DFT * LP)/(10 * CS) Kč/m2
Praktické náklady CP = (DFT * LP)/(10 * CS * LF) Kč/m2

 

Seznam symbolů

WFT tloušťka mokré vrstvy mikrometr
DFT tloušťka suché vrstvy mikrometr
SRT teoretická vydatnost m2/litr
SRP praktická vydatnost m2/litr
CS obsah sušiny obj. %
LF ztrátový faktor -
PCT teoretická spotřeba nátěrové hmoty litr
PTP praktická spotřeba nátěrové hmoty litr
A upravovaná plocha m2
LP jednotková cena nátěrové hmoty Kč/litr
CT teoretické materiálové náklady Kč/m2
CP praktické materiálové náklady Kč/m2

                                                                                                                                                                                       

% ztrát 10 20 30 40 50
ztrátový faktor 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5