Drsnost povrchu

Drsnost povrchu – základní pojmy a vysvětlení veličin m, Ra, Rz, Ry

 

Střední čára m stredni cara vzorec stredni cara
Střední aritmetická odchylka profilu Ra stredni aritmeticka odchylka vzorec strední aritmeticka odchylka
Výška nerovností profilu určená z 10-ti bodů Rz výška nerovnosti profilu vzorec vyska nerovnosti profilu
Největší výška profilu Ry nejvetsi vyska profilu vzorec nejvetsi vyska profilu atryx

 

“Mrtvé množství” nátěru a jeho určení

“Mrtvé množství” je množství nátěru potřebné na vyplnění drsného podkladu vzniklého otryskaním. V případě, kdy je tloušťka suchého filmu (DFT) specifikovaná, je to tloušťka, kterou je nutno docílit bez ohledu na drsnost podkladu. Chceme-li určit skutečnou spotřebu nátěrové hmoty, je potřeba stanovit množství nátěrových hmot, které vyplní drsnost podkladu a toto množství připočítat ke skutečné spotřebě zvětšené o ztráty.

“Mrtvé množství” nátěru se určuje na základě drsnosti povrchu, přitom směrodatný rozměr na určení tohoto množství je největší výška profilu RY (μm):

 

Matematický model pro výpočet velikosti „mrtvého“ prostoru:

 

mrtvy prostor model

vzorec na vypocet velikost mrtveho prostoru

objem profilu: vzorec na vypocet objemu profilu

objem prostoru: drnost povrchu vzorec na objem prostoru

Mrtvý prostor: atryx vzorec na vypocet mrtvy prostor

vzorec vypocet mrtvy prostor

Objem nátěrové hmoty pro zaplnění „mrtvého“ prostoru: atryx vzorec objem nátěrové hmoty pro zaplnění mrtvého prostoru

 

Kalkulace spotřeby nátěrové hmoty s ohledem na „mrtvý“ prostor

Teoretická spotřeba nátěrové hmoty: vzorec Teoretická spotřeba nátěrové hmoty

Praktická spotřeba nátěrové hmoty: Praktická spotřeba nátěrové hmoty

 Praktická spotřeba nátěrové hmoty: kalkulace spotřeby náterové hmoty vzorec

Ztrátový faktor: ztrátový faktor kalkulace spotřeby náterové hmoty

(DFT - tloušťka suché vrstvy nátěru (μm); CS - obsah sušiny (obj. %); Ry – největší výška profilu (μm))

vzorec na kalkulace spotreby naterove hmoty

Pozn.: Výpočet praktické spotřeby (Cp) a ztrátového faktoru (LF) zohledňuje pouze zvýšení spotřeby nátěrové hmoty o množství odpovídající velikosti „mrtvého“ prostoru a týká se tedy výhradně první vrstvy nátěrového systému. Tento výpočet nezahrnuje ostatní aplikační ztráry (prostřikem, atd.). které je třeba určit jiným způsobem.