Drsnost povrchu

Drsnost povrchu – základní pojmy a vysvětlení veličin m, Ra, Rz, Ry

 

Střední čára m
Střední aritmetická odchylka profilu Ra
Výška nerovností profilu určená z 10-ti bodů Rz
Největší výška profilu Ry

 

“Mrtvé množství” nátěru a jeho určení

“Mrtvé množství” je množství nátěru potřebné na vyplnění drsného podkladu vzniklého otryskaním. V případě, kdy je tloušťka suchého filmu (DFT) specifikovaná, je to tloušťka, kterou je nutno docílit bez ohledu na drsnost podkladu. Chceme-li určit skutečnou spotřebu nátěrové hmoty, je potřeba stanovit množství nátěrových hmot, které vyplní drsnost podkladu a toto množství připočítat ke skutečné spotřebě zvětšené o ztráty.

“Mrtvé množství” nátěru se určuje na základě drsnosti povrchu, přitom směrodatný rozměr na určení tohoto množství je největší výška profilu RY (μm):

 

Matematický model pro výpočet velikosti „mrtvého“ prostoru:

 

objem profilu:

objem prostoru:

Mrtvý prostor:

Objem nátěrové hmoty pro zaplnění „mrtvého“ prostoru:

 

Kalkulace spotřeby nátěrové hmoty s ohledem na „mrtvý“ prostor

Teoretická spotřeba nátěrové hmoty:

Praktická spotřeba nátěrové hmoty:

 Praktická spotřeba nátěrové hmoty:

Ztrátový faktor:

(DFT - tloušťka suché vrstvy nátěru (μm); CS - obsah sušiny (obj. %); Ry – největší výška profilu (μm))

Pozn.: Výpočet praktické spotřeby (Cp) a ztrátového faktoru (LF) zohledňuje pouze zvýšení spotřeby nátěrové hmoty o množství odpovídající velikosti „mrtvého“ prostoru a týká se tedy výhradně první vrstvy nátěrového systému. Tento výpočet nezahrnuje ostatní aplikační ztráry (prostřikem, atd.). které je třeba určit jiným způsobem.