Hodnocení přilnavosti nátěru

Mřížková zkouška dle ČSN ISO 2409

 

Tloušťka nátěru (μm) Rozestupy mezi řezy
0 - 60 1 mm (tvrdé podklady)
0 - 60 2 mm (měkké podklady)
61 – 120 2 mm (měkké I tvrdé podklady)
121 - 250 3 mm (měkké I tvrdé podklady)

 

Klasifikace Popis Vzhled
0 Řezy zcela hladké, žádný čtverec není poškozen
1 Nepatrné poškození v místech, kde se řezy kříží. Poškozená plocha nesmí přesahovat 5%
2 Nátěr nepatrně poškozen podél řezů a při jejich křížení. Povrch mřížky smí být poškozen z více než 5% a méně než 15 % celkové plochy
3 Nátěr je částečně poškozen v rozích řezů, podél řezných hran částečně, nebo celý, na různých místech mřížky. Poškození mřížky je větší než 15 % a menší než 35 %
4 Na nátěru velké změny v rozích řezů a některé čtverečky jsou částečně nebo zcela poškozeny. Plocha mřížky je poškozena z více jak 35 % ale méně než 65 %
5 Změny, které jsou větší než u stupně 4  

 

 

Křížový řez dle ASTM D 3359-83

Klasifikace Popis Vzhled
5A Žádný odlup
4A Nepatrný odlup podél řezů
3A Odlup podél řezu, v ploše max. do vzdálenosti 1,6 mm od křížení řezů
2A Odlup podél řezu, v ploše max. do vzdálenosti 3,2 mm od křížení řezů
1A Odstranění povlaku z většiny plochy mezi řezy
0A Odstranění povlaku i mimo plochu křížového řezu

 

Odtrhová zkouška dle ČSN ISO 4624

 

Klasifikace Popis
A Kohezní lom v podkladu
A/B Adhezní lom mezi podkladem a první vrstvou
B Kohezní lom první vrstvy
B/C Adhezní lom mezi první a druhou vrstvou
- Kohezní lom poslední vrstvy vrstvy
-/Y Adhezní lom mezi poslední vrstvou a lepidlem
Y Kohezní lom v lepidle
Y/Z Adhezní lom mezi lepidlem a zkušebním tělískem