Hodnocení podkorodování nátěrů

Č. normy Název
4628-1 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity stejnorodých změn vzhledu Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace
4628- 2 Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
4628- 3 Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
4628- 4 Část 4: Hodnocení stupně praskání
4628- 5 Část 5: Hodnocení stupně odlupování
4628- 7 Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
4628-10 Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
Klasifikace Klasifikace množství defektů
0 Žádné, t.j. žádné zjistitelné defekty
1 Velmi málo, t.j. malý, téměř nevýznamný počet defektů
2 Málo, t.j. malý, ale důležitý počet defektů
3 Mírný počet defektů
4 Značný počet defektů
5 Povrch hustě pokrytý defekty
Klasifikace Klasifikace velikosti defektů
0 Neviditelný, pokud není použito více než 10-tinásobné zvětšení
1 Viditelný pouze do 10-tinásobného zvětšení
2 Právě viditelný při normálním správně seřízeném vidění
3 Zřetelně viditelný při normálním správně seřízeném vidění (do 0,5 mm)
4 0,5 mm až 5 mm
5 Větší než 5 mm
Klasifikace Klasifikace intenzity změn
0 Beze změn, t.j. žádná zjevná změna
1 Velmi málo změn, t.j. právě rozpoznatelná změna
2 Malá, t.j. zřetelně rozpoznatelná změna
3 Mírná, t.j. velmi zřetelně rozpoznatelná změna
4 Zřetelná, t.j. výrazná změna
5 Velmi zřetelná změna

Vyjádření výsledku

Typem defektů a jejich velikostí, společně s přibližnými rozměny hodnocené plochy nebo poměrem této plochy k celkové ploše (%).

Např.:

  1. stupeň puchýřkování 2(S4) = malý, ale důležitý počet defektů o velikosti 4, t.j. 0,5 až 5 mm
  2. stupeň křídování 4 = zřetelná změna

ČSN EN ISO 4628-2

Hodnocení stupně puchýřkování porovnáním s obrázkovými standardy znázorňujícími puchýřky o velikosti 2, 3, 4 a 5 v množství (hustotě) 2, 3, 4 a 5

 

Množství (hustota) 4-4 (S3) Množství (hustota) 5-5 (S3)
Množství (hustota) 4-4 (S3) Množství (hustota) 5-5 (S3)

 

 

 

Stupeň prorezavění Plocha s  výskytem rzi (%) Orientační zobrazení
ISO 4628-3 ASTM D 610
Ri 0 10 0
Ri 1 9 0,05
Ri 2 7 0,5
Ri 3 6 1,0
Ri 4 4 8,0
Ri 5 1 ~ 2 40 ~ 50

 

ČSN EN ISO 4628-4

Hodnocení stupně praskání porovnání s obrázkovými standardy s využitím systému hodnocení podle ISO 4628-1: Praskliny bez převládajícího směru (různě dlouhé různoběžné praskliny ve tvaru “havranní stopy”, mozaikovité praskliny)

 

Hustota 1 Hustota 2 Hustota 3 Hustota 4 Hustota 5

 

ČSN EN ISO 4628-4

Hodnocení stupně praskání porovnání s obrázkovými standardy s využitím systému hodnocení podle ISO 4628-1: Praskliny s převládajícím směrem (odpovídají tahům štětce nebo kresbě dřeva)

 

Hustota 1 Hustota 2 Hustota 3 Hustota 4 Hustota 5

 

ČSN EN ISO 4628-5

Hodnocení stupně odlupování

Stupeň prorezavění Plocha s  odlupováním (%) Orientační zobrazení
Ri 0 0
Ri 1 0,05
Ri 2 0,5
Ri 3 1,0
Ri 4 8,0
Ri 5 40 ~ 50