Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

ONS vrat plavebních komor a hradících tabulí Baťův kanál

Investor: Povodní Moravy, Zhotovitel: Podzimek & synové, Systém: EP 350/2 FeSa2,5, Realizace:  1998

Obnova nátěru VD Klecany

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EP 400/2 FeSa2,5, Realizace: 1998

Obnova nátěru servisní lodi "František"

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: Im1: EP 300/2 FeZnAl C5-I: EP 350/2 FeSa2,5, Realizace: 1998

Obnova nátěru hradících tabulí VD Modřany

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: Návodní strana: EP 400/2 FeZnAl, Povodní strana: EP 400/2 FeSa2,5, Realizace: 1999

Obnova nátěru hradících tabulí VD Troja

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: Návodní strana : EP 400/2 FeZnAl, Povodní strana: EP 400/2 FeSa2,5, Realizace: 1998