Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

Obnova PKO vrat plavební komory VD Mánes, Praha

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EP 400/3 FeZnAl, Realizace: 1997

Obnova PKO vrat plavební komory VD Smíchov, Praha

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EP 400/3 FeZnAl, Realizace: 1997

Obnova nátěru hradících tabulí VD Kořensko

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EP(WG) 300/2 FeSa2,5, Realizace: 1996

Loď "Šumava"

Investor: Vltavská lodní společnost, Systém: EPPUR 350/3 FeSa2,5, Realizace: 1996

Servisní loď

Zhotovitel: Podzimek & synové, Systém: Im1: EP 350/2 FeSa2,5, C5-I: EPPUR 300/3 FeSa2,5, Realizace:  1998