Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

Dálnice D8 - ONS OK protihlukových stěn a zábradlí

Investor: ŘSD, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 2007

Obnova nátěru těžní věže "Jeremenko" Ostrava

Investor: Diamo, s.p., Ostrava, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 2008

Obnova nátěru hradících tabulí Lipno I

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EP 300/2 FeZnAl, Realizace: 1996

Obnova nátěru hradících tabulí Lipno II

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EP 300/2 FeZnAl, Realizace: 1996

Malé vodní elektrárny

Zhotovitel: Mavel, a.s. Benešov, OSZ Adamov, ČKD, Turbotechnika, ČKD Blansko, Systém: Im1: EP 350/2 FeSa2,5, C5-I: EPPUR 350/3 FeSa2,5, Realizace: Od r. 1995