Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

Průtah Vítkovicemi - ONS protihlukových stěn a zábradlí

Investor: TSK Ostrava, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 2000

Obnova PKO OK potrubních mostů ÚČOV Ostrava

Investor: OVAK, Zhotovitel: Fram-Servis Ostrava, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 2002

Obnova nátěru lávky pro pěší přes Ostravici - Ostrava

Investor: Ostrava, Zhotovitel: Fram-Servis, Ostrava, Systém: C5-I: EPPUR 280/3 FeSa2,5, C3: EP 200/2 FeSa2,5, Realizace: 2003

PO zinkovaných OK telekomunikačních stožárů

Dodavatel: EXCON a.s. Praha, Systém: 1. EPPUR 120/2 FeZn, 2. AY 160/2 FeZn, Realizace: Od 1996

Obchvat Olomouce - ONS OK protihlukových stěn a zábradlí

Investor: ŘSD, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 2003