Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

Offshore

Investor: National Oilwell, Norway, Zhotovitel: Unex, Systém: NORSOK M501, Realizace: 2008

Obnova ONS přivaděče VE Kamýk n. Vltavou

Investor: ČEZ, Zhotovitel: EUCAS Praha, Systém: EPPUR 300/3 FeZnAl, Realizace: 2008

Obnova nátěru pláště TV Ještěd

Zhotovitel: Michael Flor - Balance, Systém: EPPUR 120/2 Al, Realizace: 2000

Obnova nátěru stožárů Liblice

Investor: Radiokomunikace Praha, Zhotovitel: Michael Flor - Balance, Systém: AY 60/1 FePSt2, Realizace: 1998

Rekonstrukce železničního mostu Mokropsy

Investor: ČD, Systém: EPPUR 300/3 FeSa2,5, Realizace: 1995