Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

ONS PHS

Zhotovitel: KNAR Moravská Třebová, Systém: EPPUR 200/2 FeZnAl, Realizace: 2007-2010

ONS vnitřního povrchu neutralizační nádrže

Investor: TŽ Třinec; Systém: VES 1200/FeSa21/2, Zhotovitel: Hučík, Realizace: 2013

ONS vnitřního povrchu tlačné šachty VD Lipno

Investor: Povodí Vltavy a.s., Systém: EP 600/2 FeSa21/2, Zhotovitel: AVE SERVIS, Realizace: 2013

MODERNIZACE A ZAVEDENÍ ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ V ENERGETICE

Investor: Lovochemie, Systém 1: ESi(Zn) 80/1 FeSa21/2, Systém 2: EPPUR 280/3 FeSa21/2, Zhotovitel: ARITEX; Realizace: 2013

Obnova nátěru vnitřního povrchu šnekového dopravníku

Investor: Cukrovar Prosenice, Systém: VES 1200/2 FeSa21/2, Zhotovitel: GENOVA, Realizace: 2013