Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

ONS plováků replik historických výletních lodí

Investor: 1. Všeobecná člunovací společnost Praha, Systém: Im1: EP 300/3 FeZnAl, C5-I: EP 300/2 FeSa2,5, Realizace: 2003-8

Ubytovací loď "Hermes"

Investor: MHMP, Systém: EP 450/3 FeSa2,5, Realizace: 2006

Aplikace shopprimeru na plechy pro výstavbu lodí

Investor: AKER, Norway, Zhotovitel: Investcom Paskov, Systém: ESi 25/1 FeSa2,5, Realizace: 2006 - 2007

Přístav osobních lodí Praha

Zhotovitel: Zakládání staveb Praha, Hydrotechnik, Praha, Montážní a výrobní sdružení Mělník, Systém: EPPUR 300/3 FeZnAl, Realizace: 2008

 

Rekonstrukce lodi "Josef Božek"

Investor: Free Style Park Modřany, Zhotovitel: Barmakolor, Systém: Im1: EP 400/3 FeSa2,5, C5-I: EP 300/2 FeSa2,5, Realizace: 2008