Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

Obnova protikorozní ochrany OK plavecký stadion Slaný

Investor: Slaný, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 1998

Obnova protikorozní ochrany technologické mostovky VD Vrané

Investor: Povodí Vltavy, a.s., Systém: EPPUR 300/3 FeSa2,5, Realizace: 2000

Protikorozní ochrana technologické mostovky VD Přísečnice

Investor: Povodí Ohře, a.s., Systém: EPPUR 300/3 FeSa2,5, Realizace: 2000

Rekonstrukce plaveckého bazénu Aquapark Kladno

Investor: Kladno, Systém: Im1: EP 500/2 FeSa2,5, C5-I: EP 300/2 FeSa2,5, Realizace: 2003

Obnova protikorozní ochrany hradící tabule VD Terezín

Investor: Povodí Ohře, a.s., Systém: EPPUR 400/3 FeSa2,5, Realizace: 2005