Atryx s.r.o.

Reference

Nabízíme Vám výběr několika zajímavých projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Máte-li zájem o podrobnější informace o těchto projektech, nebo o dalších projektech zde neuvedených, kontaktujte nás.

Máte-li zájem o podrobnější informace o některé z referencí, kontaktujte nás.

Přenosové soustavy

Investor: ČEZ, as., Systém: Obnova nátěru OK: Rozpouštědlový NS: AY 160/2 FePSt2, Vodouředitelný NS: AY 160/2 FePSt2, Nové zinkované OK: Rozpouštědlový NS: AY 120/2 FeZn, Vodouředitelný NS: AY 120/2 FeZn, Realizace: Od 1996

FCC Kralupy

Investor: Česká Rafinérská, Systém: ESi(Zn)EPPUR 300/3 FeSa2,5, Realizace: 2000

Obnova ONS vnitřního povrchu ocelového kouřovodu

Investor: Teplárna Strakonice, Systém: VES 1200/2 FeSa2,5, Realizace: 2002

Linka chemické úpravy dílů před nátěrem

Automobilka Renault, Giad (Sudán), Dodavatel: SAF Praha, ASO Humpolec, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace: 2000

Obnova PKO potrubních mostů ÚČOV Ostrava

Investor: OVAK, Zhotovitel: Fram-Servis OStrava, Systém: EPPUR 240/3 FeSa2,5, Realizace:  2000