Atryx s.r.o.

Pracovní příručky

Pracovní příručky některých technologicky náročnějších nátěrových hmot (vícesložkové, s krátkou dobou zpracovatelnosti) obsahují podrobný návod správné aplikace. V případech, kdy zhotovitel s těmito hmotami nemá žádné zkušenosti, provádíme podle potřeby zaškolení pracovníků včetně aplikačního dozoru.

materiál česká verze anglická verze
Chemflake