Atryx s.r.o.

Bezpečnostní listy

Následující dokumenty obsahují informace důležité z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce:

 • informace o nebezpečnosti látky
 • informace o složení látky
 • pokyny pro první pomoc
 • pokyny pro hasební zásah
 • pokyny pro případ náhodného úniku látky
 • pokyny pro manipulaci a skladování
 • informace dle NV 178/2001 Sb. (limity expozice zaměstnanců), doporučené ochrané prostředky
 • informace o fyzikálních vlastnostech látky
 • toxikologické informace
 • ekologické informace
 • informace o zneškodňování odpadů
 • informace pro přepravu
 • informace o omezeních (indikace rizika, výstražný symbol, specifickou rizikovost: R-věty; pokyny pro bezpečné zacházení: S-věty)
materiál česká verze anglická verze
Akvanor 80 Topcoat
Akvanor 81 Primer
Akvasafe 88
Alkyd Primer
Alkyd Topcoat
Aluminium Paint HR
Balloxy HB Light, comp. A
Balloxy HB Light, Wintergrade comp. B
Balloxy HB/NB Light, comp. B
Baltoflake
Baltoflake Ecolife
Barrier 77, comp. A
Barrier 80, comp. A
Barrier 80, comp. B
Barrier 90, comp. A
Barrier 90, comp.B
Barrier/Barrier 77, comp. B
Barrier, comp. A
Barrier NM/Normazinc SE, comp. A
Barrier NM/ Normazinc SE/ Normazinc 50, comp. B
Barrier Plus, comp. A
Barrier Plus, comp. B
Barrier ZEP, comp. A
Barrier ZEP, comp. B
Chemflake Classic
Chemflake CV
Chemflake Special
Conseal Touch UP
Conseal Touch-Up Alu
Epocoat 210, comp. A
Epocoat 21 / 210 - Wintergrade, comp. B
Epocoat 21 HB, 21 Primer, Penguard HB, Epocoat 210, comp. B
Epocoat 21 HB, comp. A
Epocoat 21 MIO, comp. A
Epocoat 21 N, comp. A
Epocoat 21 N, Epocoat 21, Epocoat 210 T, comp. B
Epocoat 21 primer, comp. A
Epocoat 280 GF, comp. A
Epocoat 280 GF, comp. B
Epocoat 300, comp. A
Epocoat 300, comp. B
Epocoat 330, comp. A
Epocoat 330, comp. B
Epotex HB, comp. A
Epotex HB, comp. B
Epoxy HR, comp. A
Epoxy HR, comp. B
Hardtop AS Aluminium, comp. A
Hardtop AS Clear, comp. A
Hardtop AS, comp. A
Hardtop AS/HB, comp. B
Hardtop CA, comp. A
Hardtop CA, comp. B
Hardtop Flexi Aluminium, comp. A
Hardtop Flexi, comp. A
Hardtop Flexi, Standard comp. B
Hardtop HB, comp. A
Hardtop Optima Alu, comp. A
Hardtop Optima, comp. A
Hardtop Optima, comp. B
Hardtop XP Alu, comp. A
Hardtop XP, comp. A
Hardtop XP, comp. B
Jota Armour, comp. A
Jota Armour, comp. C
Jota Armour, Standard comp. B
Jota Armour, Wintergrade comp. B
Jotacote Universal, comp. A
Jotacote Universal, comp. B
Jotaguard 630, comp. A
Jotaguard 630, comp. B
Jotaguard 660, comp. A
Jotaguard 660, comp. B
Jotaguard 690/690 S, comp. B
Jotaguard 690, comp. A
Jotaguard 690 S, comp. A
Jotamastic 80, comp. A
Jotamastic 80 Mio, comp. A
Jotamastic 80, Standard comp. B
Jotamastic 80, Wintergrade comp. B
Jotamastic 87 Aluminium, comp. A
Jotamastic 87, comp. A
Jotamastic 87 GF, comp. A
Jotamastic 87 Standard, comp. B
Jotamastic 87, Wintergrade comp. B
Jotamastic 90, comp. A
Jotamastic 90 GF, comp. A
Jotamastic 90, std. comp. B
Jotamastic 90, WG comp. B
Jotamastic Plus, comp. A
Jotamastic Plus, comp. B
Jotamastic Smart Pack Alu Comp. A
Jotamastic Smart Pack, comp. A
Jotamastic Smart Pack, comp. B
Jotaprime 500 Comp. A
Jotaprime 500 Comp. B
Jotatemp 650
Jotun Anti Skid
Jotun Multicolor Industry Colorants
Jotun Thinner No. 02
Jotun Thinner No. 04
Jotun Thinner No. 07
Jotun Thinner No. 10
Jotun Thinner No. 11
Jotun Thinner No. 12
Jotun Thinner No. 13
Jotun Thinner No. 17
Jotun Thinner No. 21
Jotun Thinner No. 23
Jotun Thinner No. 25
Jotun Thinner No. 26
Jotun Zinc 100, comp. B
Mammut Primer
Mammut Topcoat
Marathon, comp. A
Marathon, comp. B
Marathon IQ, comp. A
Marathon IQ GF Comp. A
Marathon IQ/IQ GF Comp. B
Muki AC
Muki EPS, comp. A
Muki EPS, comp. B
Muki PVB 2-pack, comp. A
Muki PVB 2-Pack Comp. B
Muki Z 2001, comp. A
Muki Z 2001, comp. B
Muki Z 3000, comp. A
Muki Z 3000, comp. B
NorECOat FD Primer, comp. A
NorECOat FD Primer, comp. A
NorECOat FD Primer, comp. A
NorECOat FD Primer, comp. B
NorECOat FD Primer, comp. B
Normacryl 60
Normadur 20, comp. A
Normadur 50, comp. A
Normadur 65 Aluminium, comp. A
Normadur 65 HS, comp. A
Normadur 90 HS, comp. A
Normadur Clear, comp. A
Normadur, comp. B
Normadur HB, comp. A
Normafloor 105 Primer, comp. A
Normafloor 105 Primer, comp. B
Normafloor 200Color/ 205 comp. B
Normafloor 200 color, comp. A
Normafloor 205, comp. A
Normafloor 209, comp. A
Normafloor 209, comp. B
Normalox 333, comp. A
Normalox 333, comp. B
Normapren 40
Normapren 41
Normaprime
Normaspeed 100 Primer
Normaspeed 100 White
Normaspeed Special
Normastic 405/405 Al, comp. B
Normastic 405/405 Al, Wintergrade comp. B
Normastic 405 Al, comp. A
Normastic 405, comp. A
Normazinc 50, comp. A
Normazinc 50/Normazinc SE, comp. B
Normazinc SE, comp. A
Norpol Inhibitor 9851
Norpol Inhibitor 9853
Norpol Peroxid 1
Norpol urychlovač 9802 s
Norpol urychlovač 9826
Norrapid 10
Norrapid 12
Norrapid 7
Penguard Clear Sealer, comp. A
Penguard, comp. B
Penguard Expres, comp. A
Penguard Expres, comp. B
Penguard Expres Mio, comp. A
Penguard Express ZP, comp. A
Penguard FC, comp. A
Penguard FC, comp. B
Penguard HB, comp. A
Penguard HSP, comp. A
Penguard HSP, comp. B
Penguard HSP Mio, comp. A
Penguard HSP ZP, comp. A
Penguard Low Temp. Additive
Penguard Midcoat, comp. A
Penguard Midcoat, comp. B
Penguard Midcoat Mio, comp. A
Penguard Plus, comp. A
Penguard Plus, comp. B
Penguard Primer, comp. A
Penguard Pro Alu, comp. A
Penguard Pro, comp. A
Penguard Pro, comp. B
Penguard Pro GF, comp. A
Penguard Special, comp. A
Penguard Tie Coat 100, comp. A
Penguard Tie Coat 100, comp. B
Penguard Topcoat, comp. A
Pilot ACR
Pilot ACR Alu
Pilot II
Pilot QD Primer
Pioner Primer
Pioner Primer Aluminium
Pioner Topcoat
Praimex
Praimex HS
Primastic, comp. A
Primastic Standard, comp. B
Primastic Universal, comp. A
Primastic Universal Standard, comp. B
Primastic Universal, Wintergrade comp. B
Primastic, Wintergrade comp. B
Resist 65, comp. A
Resist 65, comp. B
Resist 78/86. comp. B
Resist 78, comp. A
Resist 86, comp. A
Resist GTI Comp. A
Resist GTI Comp. B
SeaForce 30
Se-lett
Se_lett Clear Varnish
Solvalitt
Solvalitt Aluminium
Solvalitt Midtherm
Solvalitt Midtherm Aluminium
Solvalitt Zinc
Steelmaster 120 SB
Steelmaster 60 SB
Tankguard 412, comp. A
Tankguard 412, comp. B
Tankguard CPC, comp. A
Tankguard CPC, comp. B
Tankguard HB, comp. A
Tankguard HB, comp. B
Tankguard Holding Primer Comp. A
Tankguard Holding Primer Comp. B
Tankguard Plus Comp. A
Tankguard Plus Comp. B
Tankguard Special, comp. B
Tankguard Special Midcoat, comp. A
Tankguard Special Primer, comp. A
Tankguard Special Topcoat, comp. A
Tankguard Storage, comp. A
Tankguard Storage, comp. B
Tankguard Zinc, comp. A
Tankguard Zinc Comp. B
Thinner OH 02
Thinner OH 04
Thinner OH 07
Thinner OH 10
Thinner OH 17
Thinner OH 23
Thinner OH 25
Thinner OH 66
Vinyguard Silvergrey 88
Waterfine Acrylic Primer
Waterfine Barrier, comp. A
Waterfine Barrier, comp. B
Waterfine Barrier, comp. C
Waterfine Primer, comp. A
Waterfine Primer, comp. B
Waterfine Topcoat