Jotun - Jotatemp 1000 - Comp B - Bezpečnostní listy