Jotun - Penguard Tie Coat 100 - Comp A - Bezpečnostní listy