Atryx s.r.o.

O firmě Atryx spol. s r.o.

Společnost ATRYX, s.r.o. je od 1. 10. 1999 dovozcem nátěrových hmot JOTUN PAINTS (Norsko) a NOR-MAALI (FI) do ČR. Vedle vlastních dodávek nátěrových hmot dále poskytujeme našim zákazníkům technický servis, zahrnující především

  • zpracování technických a cenových nabídek podle specifikace zákazníků nebo, na základě upřesnění korozních vlivů, podle obvyklých standardů (ČSN EN ISO 12 944-8, Shell, Norsok aj.)
  • zpracování technologického postupu zhotovení nátěrového systému s vymezením kvalitativních a kvantitativních znaků jakosti pro jednotlivé pracovní operace
  • technický dozor při provádění nátěrů podle ČSN EN ISO 12 977-7
  • školení pracovníků organizací provádějících nátěry, projektantů, pracovníků MTZ a OŘJ a dalších, podle potřeby a požadavku zákazníka s vydáním osvědčení o absolvování kursu JOTUN PAINT SCHOOL

Dodávané nátěrové hmoty splňují požadavky ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb., § 47 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 83/1998 Sb., § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 25/1999 Sb., č. 26/1999 Sb. a č. 27/1999 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb. a č. 302/1998 Sb.

Systém jakosti splňuje požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb., výrobce JOTUN PAINTS (Norsko) je držitelem certifikátu ISO 9001.

Z našeho skladu na adrese provozovny, vybaveného m.j. zařízením pro míchání odstínů (podle RAL, NCS, BSC, DB) jsme schopni velmi rychle dodat, s výjimkou specielních hmot s kratší dobou skladovatelnosti, potřebné množství nátěrových hmot.